winnaar 321CoStampij!fabriek: Tien innovatieve ideeën en bijna 100 meedenkers!

Inspirerend, dynamisch en vooral vernieuwend, dat waren de ingrediënten van de 3-2-1-Co Stampij!fabriek. Gemeente ambtenaren konden de afgelopen weken hun HR-idee op het gebied van organisatie- of persoonlijke ontwikkeling indienen bij het A+O fonds Gemeenten. Een selectiecommissie selecteerde tien ideeën die tijdens de Stampij!fabriek met elkaar de strijd aan gingen om het meest innovatieve idee van 3-2-1-Co. Winnaar van de dag is gemeente Alkmaar. “Meerdere banen zorgen voor verschillende contexten en leerervaringen. Waardoor een medewerker breed inzetbaar is”, aldus de jury.

De 3-2-1-Co Stampij!fabriek is een gezamenlijk initiatief van het A+O fonds Gemeenten en de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM). Onder begeleiding van Ynnovaters werkten de ideehouders in samenwerking met andere professionals uit de sector hun idee verder uit. In een vijftal sessies verrijkten ze hun idee en werd er toegewerkt naar een pitch welke aanwezigen en jury moesten overtuigen van hun idee.

“Jongeren zijn ontzettend belangrijk”

De jury bestaande uit Bram Steijn (Erasmus University Rotterdam), Jeroen Pepers (A+O fonds Gemeenten), Gerharda Tamminga (Gemeente Oude IJsselstreek), Lida Veringmeijer (Gemeente Rotterdam) en Marjolijn Sonnema (Ministerie VWS) beoordeelde de tien ideeën op innovatie, deelbaarheid en uitvoerbaarheid. “Jongeren zijn ontzettend belangrijk voor de sector. Het aantal jongeren loopt echter terug. Dit idee kan bijdragen aan meer instroom van jongeren”, aldus de jury die het belang van het winnende idee van de gemeente Alkmaar onderstreept. Naast Alkmaar vielen ook de ideeën van Stadsdeel Amsterdam-West, gemeente Leusden, gemeente Oss en gemeente Den Haag in de prijzen. Allen gaan onder begeleiding van TNO aan de slag met de inrichting van de projectorganisatie en het omzetten van hun idee naar een subsidiabel project door het A+O fonds Gemeenten.

Over 3-2-1-Co:
‘Samenwerken aan de Next Practice’

De gemeentelijke sector wordt geconfronteerd met tal van uitdagingen. Het A+O fonds Gemeenten stimuleert gemeentelijke organisaties om met innovatieve oplossingen te komen. In dat kader heeft het A+O fonds Gemeenten dit jaar een actieve uitvraag naar innovatieve HR projecten bij gemeenten georganiseerd. Onder de titel ‘3-2-1-Co, werken aan de Next Practice’ zijn gemeenten opgeroepen om innovatieve HR ideeën op het gebied van organisatie- of persoonlijke ontwikkeling in te dienen. We hebben meer dan veertig innovatieve ideeën ontvangen. Lees meer over 3-2-1-Co!

Aanbevolen voor u