De impact van robotisering en digitalisering op functies bij decentrale overheden

Nieuwe technologieën volgen elkaar de laatste jaren in hoog tempo op. Technologische ontwikkelingen zoals robotisering en digitalisering krijgen meer en meer invloed op het werk van mensen en organisaties. Maar welke invloed hebben deze ontwikkelingen op het werk bij gemeenten, waterschappen en provincies? Welke functies verdwijnen en welke nieuwe functies ontstaan er? Welke vaardigheden horen daarbij en wat betekent dit concreet voor deze organisaties? Deze vragen vormen de rode draad binnen het programma Functiemetamorfose, een gezamenlijk initiatief van de A+O fondsen Gemeenten, Waterschappen en Provincies.

Zicht op de veranderingen die op ons afkomen

Binnen het programma Functiemetamorfose verkennen en onderzoeken we wat de impact en gevolgen van digitalisering en robotisering zijn voor medewerkers en organisaties. De vraag die centraal staat is: Op welke manier, in hoeverre en in welk tempo gaan de nieuwe technologische ontwikkelingen de organisaties van gemeenten, waterschappen en provincies raken? Om deze vraag te beantwoorden trekken we als A+O fondsen gezamenlijk op en is er intensief contact met mensen uit de drie sectoren. Daarnaast stimuleren we gemeenten, waterschappen en provincies om proactief aan de slag te gaan met de kansen die deze veranderingen met zich meebrengen.

Ronde tafel bijeenkomsten

Vorig jaar zijn we gestart met ronde tafel bijeenkomsten* om meer zicht te krijgen op wat er binnen de drie sectoren leeft wanneer het gaat om de impact van nieuwe technologieën en we als sectoren prioriteit aan moeten geven.  De belangrijkste vraag van de deelnemers aan het Ronde Tafeltraject is: “Zorg dat meer organisaties in kaart brengen wat de gevolgen van nieuwe technologieën voor werkgelegenheid en inzetbaarheid in onze sectoren zijn”. Die handschoen pakken we graag op. Dat doen we op verschillende manieren. Eén daarvan is een casestudy onderzoek.

Door verschillende, herkenbare voorbeelden aan te reiken van organisaties die al effecten van digitalisering ervaren, willen we het urgentiebesef in onze sectoren vergroten, zodat werkgevers voldoende doordrongen zijn van het belang om het onderwerp te agenderen en tijdig passende maatregelen te treffen. We zijn daarom op zoek naar organisaties waar, door één of meerdere digitaliseringsprojecten, binnen een afdeling of functiegroep de impact op het werk al voelbaar zijn. Denk bij impact bijvoorbeeld aan een verandering in de gevraagde competenties, de manier van samenwerken of de werkgelegenheid.

*De rapportage en het daaruit volgende programma voor functiemetamorfose is begin april beschikbaar.

Deel uw ervaringen

Voelt of ziet u de impact van de technologische ontwikkelingen al in uw werk of organisatie? Is het werk in uw organisatie bijvoorbeeld veranderd of heeft u al concreet in kaart gebracht wat de verwachte gevolgen zijn? Deel dan uw verhaal met ons (en de sector). Uw verhaal hoeft geen succesverhaal te zijn. Ook een ‘first practice’ is meer dan welkom. Het is juist interessant te delen wat uw uitdagingen waren, waardoor u werd verrast en wat u een volgende keer anders zou doen.

Wilt u uw verhaal delen? Stuur dan een mail naar Sigrid Zeeman van Bureau Bartels via sigrid.zeeman@brtls.nl (bellen kan ook tel. 033-4792020). Bureau Bartels neemt vervolgens contact met u op voor een eerste inventarisatie. Uiteindelijk selecteren zij, in overleg met de drie A+O fondsen, een zestal organisaties, waarvan we de verhalen nader uitwerken en verspreiden.

 

Vragen?

Wilt u eerst meer weten, neem dan contact op met Mireille Stuart via functiemetamorfose@aeno.nl.

 

Aanbevolen voor u