U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Agressie en geweld door de klant: Wat doet dat met jou?

Wat we zien in de praktijk is dat met het invoeren van de integrale aanpak in wijkteams en andersoortige samenwerkingsverbanden er heel veel partijen zijn waarmee de klant te maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan gemeenteambtenaren, hulpverleners, onderwijs, onafhankelijke cliëntondersteuners, medewerkers van nutsbedrijven en woningbouwverenigingen, etc.  Al die medewerkers kunnen heel anders denken over agressie bij cliënten. Maak je eerst een risico-analyse of klop je gewoon aan bij de klant? Wat schrijven de protocollen voor en past dat bij jou als gemeenteambtenaar of hulpverlener? Hoe bepaal je samen de grenzen? En hoe ga je hierover met elkaar in gesprek?

Hulpverleners nemen agressief gedrag van clienten vaak voor lief om het contact niet te verliezen. Je wilt de hulpverlening niet stop zetten, want de klant raakt daardoor vaak alleen nog maar verder in de problemen. En dat wil je niet op je geweten hebben. Maar daarbij verlies je soms jouw eigen normen en waarden als hulpverlener uit het oog. Wanneer gaat het gedrag van de klant voor jou te ver? Hoe verhoudt zich dat met de verschillende normen van jouw teamgenoten en andere organisaties waarmee je werkt?

Wat is een werkatelier?

Een Werkatelier is een bijzondere werkvorm waarin onder druk ideeën, oplossingen en innovaties aangedragen worden op basis van concrete vraagstellingen.

We gaan tijdens het werkatelier aan de hand van thema’s samen aan de slag om te bepalen hoe je om kunt gaan met het bepalen van de grenzen en normen voor acceptabel gedrag van clienten, hoe je omgaat met beeldvorming binnen het team over agressieve handelingen van clienten en hoe je met elkaar het gesprek aangaat om te komen tot concrete oplossingen binnen het team of de organisatie.

Voor wie

Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle medewerkers in het sociaal domein met direct klantcontact en arbocoördinatoren. Zowel gemeenten als niet-gemeenten zijn op deze bijeenkomst van harte welkom.

Datum en locatie

Donderdag 20 september 2018
1931 Congrescentrum
Oude Engelenseweg 1
5222 AA Den Bosch

De bijeenkomst is van 9.30 uur tot 15.00 uur, inclusief lunch.

Kosten

Deelname is gratis. Alleen wanneer je niet aanwezig kunt zijn en jij je niet tijdig afmeldt, worden er  kosten in rekening gebracht (€ 75,-) per gemist dagdeel. Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de start van het werkatelier.

Geef je op!

Wil je meer informatie over deze bijeenkomst? Neem contact op met May Louise Yalcin van het A+O fonds Gemeenten (070-7630027) of stuur een email naar uitvoeringsautoriteit@aeno.nl.

De Uitvoeringsautoriteit is een programma van het A+O fonds Gemeenten en komt tot stand in samenwerking met de volgende partners: Ingrado, Leger des Heils, Movisie, Sociaal Werk Nederland, SVG en MEENL.

U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Aanbevolen voor u