U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Leernetwerk voor leidinggevenden in het sociaal domein

Stap niet uit je comfortzone, maar maak ‘m veel groter! Zodat je met zelfvertrouwen en een groter handelingsrepertoire de uitdagingen van het dagelijks werk aanpakt. Het sociaal domein heeft leidinggevenden/managers nodig die oog hebben voor de behoeften en verantwoordelijkheden van hun medewerkers en daarnaast ook de verbinding kunnen zoeken met alle lagen binnen de organisatie. En die zichzelf daarbij niet uit het oog verliezen.

Waarom dit leernetwerk?

Door allerlei ontwikkelingen zijn gemeenten volop in beweging. En het in beweging blijven van het Sociaal Domein is noodzakelijk om aansluiting met haar omgeving te behouden en te optimaliseren. Hier is sociaal leiderschap voor nodig.

Oog hebben voor de eigen behoefte en de eigen verantwoordelijkheden maar daarbij ook een brug kunnen slaan naar behoeften en verantwoordelijkheden van andere mensen binnen en buiten de eigen organisatie. Hoe krijg je samen met andere leidinggevenden het sociaal leiderschap in de haarvaten van het gehele sociaal domein? En verbeter je de dienstverlening aan de inwoner? Want dát is ons gezamenlijke doel!

Het hele programma is erop gericht om ervoor te zorgen dat jij als leidinggevende meer zelfvertrouwen ontwikkelt en beter leert omgaan met de druk binnen en buiten de eigen organisatie. Hoe kom je duurzaam boven het maaiveld uit? En als jij ergens voor staat en dat durft te laten zien, dan verwachten wij dat je niet meer als een hamburger aan twee kanten geplet wordt tussen broodjes van eisen, onuitgesproken verwachtingen en de last van veranderende bewegingen. Je laat je niet leiden en afleiden door ontwikkelingen in de omgeving, maar geeft hier als echte Sociale Leider juist vorm aan. Een grote belofte, maar wij denken dat we je daarmee kunnen helpen.

Hoe werkt het?

In 2020 organiseren we 5 themabijeenkomsten en een slotbijeenkomst. Deze bijeenkomsten worden op de achtergrond gesteund met individuele en groepsgewijze coaching op de momenten dat het jou uitkomt. Zodat het goed past bij hetgeen jij in de praktijk wilt uitoefenen en ook de vraagstukken beet pakt waar jij mee aan de slag wilt. De thema’s waar je mee aan de slag gaat zijn:

  1. Samen hebben we de macht! (14 januari 2020)
  2. Van ‘wij versus zij’ naar ‘ons’ in het sociaal domein (3 maart 2020)
  3. Het strippen van oordelen (over onszelf en anderen) (14 april 2020)
  4. Ruil ‘horen’ in voor ‘luisteren’ en de ander verstaan (12 mei 2020)
  5. Acties zeggen meer dan woorden (16 juni 2020)
  6. Slotbijeenkomst (8 september 2020)

Als je je aanmeldt voor deze serie bijeenkomsten, word je uitgenodigd voor een intake-gesprek. Tijdens dit gesprek worden jouw persoonlijke doelen vastgesteld.

Wat kost het?

In principe zijn er geen kosten aan het leernetwerk, het materiaal of de coaching sessies verbonden. Alleen wanneer je niet aanwezig kunt zijn en je je niet tijdig afmeldt, worden er kosten in rekening gebracht (€ 150,-). Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de start van een themabijeenkomst. Het is in dit geval niet mogelijk – gezien de persoonsgebonden aanpak van dit traject – een vervanger te sturen.

Voor wie?

Teamleiders en coördinatoren, leidinggevenden en managers in het sociaal domein die graag met bovenstaande thema’s aan de slag willen.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze bijeenkomst neem je contact op via evenementen@aeno.nl.

U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Aanbevolen voor u