U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Hoe realiseer ik bewustwording én meer beweging!

Deze workshop is ook regionaal af te nemen

A&O fonds Gemeenten ondersteunt samen met NVVB de afdelingen burgerzaken bij digitalisering en de gevolgen hiervan voor organisatie, werk en personeel. In de eerste helft van 2019 organiseren wij twee verdiepingssessies ‘leidinggeven aan mobiliteit en inzetbaarheid’. Doelstelling is om kennis en het handelingsrepertoire te vergroten om de transformatie Burgerzaken komende jaren vorm te geven.

In de verdiepingssessie ‘leidinggeven aan mobiliteit en inzetbaarheid’ komen aan de orde:

– Bewustwording: tools voor bewustwording van medewerkers bij verandering van werk/taken
– Bewegen: inzichten en tools om medewerkers te begeleiden naar ander werk binnen of buiten de gemeente. Wat zijn je beïnvloedingsmogelijkheden als leidinggevende en HR-adviseur?

In deze sessie zoomen we in het bijzonder in op het wendbaar krijgen van medewerkers die niet mee kunnen of willen met de transformatie en/of professionalisering bij burgerzaken. We onderzoeken samen hoe medewerkers nog wel van grote waarde kunnen zijn voor ander werk.

De verdiepingssessie is interactief en bestaat uit inbreng van nieuwe kennis en tools en leren van elkaar met praktijkcases. Uitgangspunt is de dagelijkse praktijk van de deelnemers.

Programma

12.30 uur Inloop
13.00 uur Opening, toelichting programma.
Start : waar sta jij in de verandering?
13.15 uur Verdieping: Bewegen!
– Hoe en waar moet ik starten met het in bewegen krijgen van medewerkers (naar
extern); het voordeel van de Mobiliteitsscan?
– Welke beïnvloedingsmiddelen heb ik als leidinggevende en HR?
– Welke rol heeft taal, nieuwe mobiliteitsnormen bij het in beweging krijgen van medewerkers?
– Wat zijn de kosten en baten bij het oplossen van mobiliteitscasuïstiek?
– Waarom is netwerken zo belangrijk en hoe je kun dat samen praktisch invullen?
– Hoe voer ik het “goede gesprek”
– Wat is nudgen en hoe je kun je oplossingen arrangeren zodanig dat medewerkers van de payroll af gaan en nieuw werk aannemen?
– Sociaal plan, leidraad of maatwerk?
– Waar liggen (logische) kansen op de arbeidsmarkt en hoe kun je die laden via bijvoorbeeld leer-& werkpaden?
16.15 uur Plenaire afsluiting

Waar en wanneer

11 juni 2019
13.00-16.30 uur
Aristo, Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht

Voor wie

De Verdiepingssessie Transformatie Burgerzaken is bestemd voor managers, teamleiders en HR-adviseurs van burgerzaken. De verdiepingssessies is nadrukkelijk niet bestemd voor medewerkers van burgerzaken. Voor hen organiseren we in 2019 enkele regionale bijeenkomsten (volg hiervoor de website van het A&O fonds Gemeenten).

Begeleiding

Patrick van Beukering begeleidt deze Verdiepingssessie. Hij is specialist in vergroten van wendbaarheid, mobiliteit en employability en goed bekend met de veranderopgaven van Burgerzaken.

Digitaal platform Transformatie Burgerzaken

Kennis, instrumenten, goede praktijken over de transformatie van burgerzaken zoals instrumenten voor bedrijfsvoering (o.a. formatieberekening) kun je vinden op het digitale platform Transformatie Burgerzaken. Indien je deelneemt aan een leerbijeenkomst krijg je vanzelf toegang tot dit platform. Je kunt je ook aanmelden via de website.

Deze workshop uitvoeren in jouw regio?

Heb je belangstelling om deze workshop te laten uitvoeren in jouw regio waar je samen met collega’s van andere gemeenten in jouw regio aan kunt deelnemen? Het A&O fonds faciliteert het uitvoeren van deze workshop in jouw regio bij voldoende deelnemers en gemeenten. Je kunt hiervoor contact opnemen met Anja van Eck, anja.vaneck@aeno.nl .

Kosten

Je kunt kosteloos deelnemen aan deze bijeenkomst. Alleen wanneer je niet aanwezig kunt zijn en je je niet tijdig afmeldt, worden er kosten in rekening gebracht (€ 75,-). Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de start van de inspiratiesessie.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie van deze bijeenkomsten neem je contact op met het secretariaat van het A&O fonds Gemeenten via secretariaat@aeno.nl of 070 763 00 30.

U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Aanbevolen voor u