U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Een vernieuwende kijk op gemeentelijke verandering en ontwikkeling

Op 18 maart 2019 vond de slotbijeenkomst plaats van De Veranderende Gemeente (DVG), het leer- en onderzoekstraject van het A&O fonds Gemeenten met als centrale vraag ‘Hoe veranderen gemeenten?’. 200 gemeentelijke veranderaars namen deel aan deze bijeenkomst en waardeerden deze met een 8+.

Het DVG-onderzoek is uitgevoerd door prof. Dr. Thijs Homan en drs. Mario Kieft, beiden verbonden aan de Open Universiteit Nederland. De Veranderende Gemeente levert nieuwe inzichten en taal op om veranderdynamieken binnen gemeenten beter te begrijpen en biedt daarmee nieuwe opties voor actie voor gemeentelijke veranderaars.

Als afronding van het DVG-traject organiseert het A&O fonds in 2019 enkele Thinkshops DVG. Doel van deze Thinkshops is verder inzicht krijgen in de DVG-opbrengsten en deze beter leren hanteren voor de eigen praktijk als gemeentelijke veranderaar.

Iedere Thinkshop maken we op maat voor de deelnemers. Aan de orde kunnen bijvoorbeeld komen:

 • Een verdieping van de DVG-inzichten zoals de gemeente als ontkoppelparadijs of de rol van veranderfonteintjes
 • Uitwisseling van ervaringen van veranderaars die op basis van de DVG-inzichten aan de slag zijn gegaan en hun vertaling hiervan naar de praktijk
 • Behandelen van de vragen waarmee je na 18 maart of eerdere DVG Reflectie-sessies naar huis bent gegaan, bijvoorbeeld:
  o Hoe kun je de DVG inzichten verder brengen, wat kun je doen of beter laten?
  o Hoe blijf ik als veranderfonteintje surfen op de top van de golf?
 • Inbreng van een eigen verandercase
 • Inbreng van een taai verandervraagstuk waarop je met DVG-inzichten wilt reflecteren.

Voorafgaande aan iedere Thinkshop ontvangen deelnemers een korte digitale enquete waarin zij hun vragen en gewenste onderwerpen voor de Thinkshop DVG kunnen inbrengen. Op basis hiervan stellen we het programma op.

Programma

Van 13.30 tot 17.00 uur (inloop vanaf 13.00 uur)

 • Opening en welkom
 • Inhoud programma op basis van input van deelnemers
 • Brandende vragen
 • Verdieping in DVG-inzichten
 • Uitwisseling van praktijk-aanpakken op basis van DVG inzichten
 • Inbreng van cases en taaie vraagstukken
 • Afsluiting

Begeleiding

Prof. Dr. Thijs Homan en drs. Mario Kieft van de Open Universiteit Nederland begeleidden het leer- en onderzoekstraject De Veranderende Gemeente. Thijs is hoogleraar Implementation & Change Management bij de Open Universiteit Nederland en organisatieadviseur met een grote praktijkervaring in gemeentelijke organisaties. Hij is o.a. auteur van de boeken: In control? Organisatiedynamica, Het Etcetera principe en Teamleren. Zie ook: http://thijs-homan.nl/over-thijs-homan . Mario Kieft is universitair hoofddocent organisatie-ontwikkeling en verandering bij de Open Universiteit Nederland en zelfstandig adviseur; zie verder: linkedin.com/in/mariokieft.

Waar en wanneer

Op donderdag 12 december van 13.30 tot 17.00 uur bij Seats to Meets in Utrecht.

Voor wie

De Thinkshop DVG is bestemd voor gemeentelijke veranderaars en iedereen die betrokken is bij verandertrajecten in gemeenten: collegeleden B&W, raadsleden, gemeentesecretarissen, directeuren van domeinen, hoger en lager management, interne organisatieadviseurs en andere staffunctionarissen, (beleids)medewerkers, OR en vakbondsmedewerkers betrokken bij gemeenten zijn welkom.

Opbrengsten van DVG

De resultaten van DVG kunt u vinden op onze website. De publicatie De veranderende Gemeente kunt u bestellen door een mail te sturen naar secretariaat@aeno.nl zolang de voorraad strekt. Op de website vindt u minicolleges DVG, kunt u de publicatie als pdf downloaden evenals verdiepingen.

Kosten

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos. Alleen wanneer je niet aanwezig kunt zijn en je je niet tijdig afmeldt, worden er kosten in rekening gebracht (€ 75,-). Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de start van de slotbijeenkomst.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de organisatie van de Thinkshop D.V.G. contact op met het secretariaat van het A&O fonds Gemeenten via secretariaat@aeno.nl of 070 763 00 30.

U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Aanbevolen voor u