U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Een nieuwe tijd – nxt level Burgerzaken

Inleiding

Binnen publieke dienstverlening van gemeenten (en binnen Burgerzaken in het bijzonder) vinden gelijktijdig veel veranderingen plaats. Burgerzaken maakt een transformatie door naar nieuwe werkwijzen en werkprocessen. Dit heeft gevolgen voor de gewenste competenties van medewerkers en voor de samenstelling van de teams, teams van de toekomst! Binnen veel gemeenten zijn initiatieven genomen om medewerkers voor te bereiden de nodige veranderingen aan te kunnen. Het A&O fonds Gemeenten helpt daarbij, onder meer door medewerkers te stimuleren naar zichzelf te kijken en te reflecteren op de eigen loopbaan. De echte ontwikkelingen moeten echter plaatsvinden in de gemeente zelf en dat is soms lastig. Beelden en wensen van verantwoordelijke managers en van medewerkers lopen uiteen en leiden dan niet tot acties. Hoe doorbreek je die mogelijke impasse? Welke handvatten heb je? Welke inspiratie heb je nodig? Daar gaan we in deze workshop op in.

Doel van de bijeenkomst

In deze bijeenkomst krijg je handvatten om de veranderingen vorm te geven binnen je gemeente. Om medewerkers en teams te ondersteunen. Na afloop heb je concrete tips waarmee je met je team aan de slag kunt.

Programma

Na een korte inleiding en een schets van de ontwikkelingen en knelpunten (wat ervaar jij binnen jouw gemeente?) word je een menu met 3 werkplaatsen aangeboden. In de werkplaats maak je kennis met een andere manier van kijken naar problemen en kan je ontdekken hoe jij de patstelling kan doorbreken. Die kennismaking duurt circa 25 minuten per werkplaats. De drie werkplaatsen zijn:
• Serious Gaming: hoe kan een leiderschapsspel je helpen?
• Case: ervaringen van de Rabobank met transformatie
• Hoe voer je het goede gesprek en welke hulpmiddelen kunnen je daarbij helpen?

Na de workshops vindt een gezamenlijke terugkoppeling plaats en wordt een doorkijkje gegevens naar mogelijke vervolgacties. Daar krijg je ook de gelegenheid om het A&O fonds de juiste vraag mee te geven om aan die vervolgacties vorm en inhoud te geven.

Waar en wanneer

Dinsdag 8 oktober 2019, van 13.30 tot 16.45 uur bij De Witte Vosch in Utrecht.

Voor wie

De workshop is primair bedoeld voor teamleiders en leidinggevenden van afdelingen burgerzaken of publiekszaken. Ook voor HRM-functionarissen kan deze workshop interessant zijn.

Begeleiding

De workshop wordt verzorgd door Alexandra van der Lee en Albert van Nuil. Alexandra van der Lee is adviseur op het terrein van leiderschap, coaching en management en heeft onder meer gewerkt als sectorhoofd Publieke Dienstverlening in de gemeente Eindhoven. Albert van Nuil is verandermanager en organisatieontwikkelaar en begeleidt onder meer gemeenten en woningcorporaties bij verandertrajecten op het gebied van publieke dienstverlening en bedrijfsvoering.

Kosten

U kunt kosteloos deelnemen aan deze bijeenkomst. Alleen wanneer u niet aanwezig kunt zijn en u zich niet tijdig afmeldt, worden er kosten in rekening gebracht (€ 75,-). Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de start van de inspiratiesessie.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie van het leernetwerk neemt u contact op met het secretariaat van het A&O fonds Gemeenten via secretariaat@aeno.nl of 070 763 00 30.

U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Aanbevolen voor u