U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

De komst van de Omgevingswet vraagt om op een integrale manier te kijken naar de opgaven. Dit vraagt van medewerkers een andere manier van werken en samenwerken op verschillende niveaus:

  • Samenwerken binnen de gemeente
  • Samenwerken met bewoners & bedrijven
  • Samenwerken in de regio

Wat verandert er met de komst van de Omgevingswet? En wat betekent dit voor de gemeente en voor jou als medewerker? Wat vraagt het samenwerken op de verschillende niveaus van jou als professional? Hoe geef je samenwerking goed vorm en welk gedrag hoort daar wel of niet bij?

Tijdens het leernetwerk ‘Samenwerken en de Omgevingswet’ ga je samen met vakgenoten in een serie van 4 sessies op zoek naar antwoorden. De sessies vinden plaats op woensdag 29 mei, 26 juni, 4 september en 2 oktober 2019, van 9.30 tot 12.30 uur.

Aan het einde van de bijeenkomsten…

  • heb je meer kennis van en inzicht in wat de Omgevingswet betekent voor de gemeente en voor jezelf
  • heb je meer inzicht in wat samenwerken in relatie tot de Omgevingswet van je vraagt als professional (houding en gedrag)
  • heb je ervaren wat de succes/faalfactoren zijn voor een goede samenwerking en hoe jij dit concreet kunnen toepassen in je werk

Programma

Voorafgaand aan de leerkring vindt een digitale intake plaats waar jij jouw specifieke leervragen kunt aangeven. Aan de hand daarvan wordt het programma verder aangescherpt.

Het leernetwerk bestaat uit 4 bijeenkomsten van elk 1 dagdeel. Tijdens elke bijeenkomst staat een van de niveaus van samenwerken centraal.

  • Bijeenkomst 1: Inhoud Omgevingswet en samenwerkingsvaardigheden
  • Bijeenkomst 2: Samenwerking binnen de gemeente
  • Bijeenkomst 3: Samenwerking met burgers & bedrijven
  • Bijeenkomst 4: Samenwerking in de regio

Elke bijeenkomst bestaat uit de elementen luisteren, delen, ervaren en reflecteren. De werkvorm verschilt per bijeenkomst.

Doelgroep
Medewerkers van gemeenten die zich bezig houden met vergunningverlening, toezicht en handhaving of dienstverlening aan de balie voor met name het fysiek domein.

Waar en wanneer
Woensdag 29 mei, 26 juni, 4 september en 2 oktober 2019 van 9.30 tot 12.30 uur bij het Artisto Congrescentrum in Utrecht.

Begeleiding
Het leernetwerk wordt begeleid door twee trainers/leercoaches die zowel op de inhoud van de Omgevingswet als op verandermanagement zeer ervaren zijn.

Maximaal aantal deelnemers
20 personen (max 2 deelnemers per organisatie)

Kosten
Je kunt kosteloos deelnemen aan deze bijeenkomst. Alleen wanneer je niet aanwezig kunt zijn en je je niet tijdig afmeldt, worden er kosten in rekening gebracht (€ 75,- per dagdeel). Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de start van het leernetwerk.

Meer informatie
Voor meer informatie over de organisatie van de leernetwerk neem je contact op met het secretariaat van het A&O fonds Gemeenten via secretariaat@aeno.nl of 070 763 00 30.

U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Aanbevolen voor u