U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Op dinsdag 29 oktober 2019 organiseert A&O fonds Gemeenten een nieuwe leerbijeenkomst over datagedreven sturing. Deze bijeenkomst is bestemd voor medewerkers van gemeenten. Voor medewerkers uit het sociaal domein en zeker ook voor medewerkers die zich breder willen oriënteren op datagedreven sturing binnen gemeenten.

Datagedreven sturing in het sociaal domein: 3 perspectieven

Veel gemeenten zijn volop bezig de mogelijkheden van data te ontdekken om meer publieke waarde voor de gemeenschap, het grondgebied en de gemeente als organisatie zelf te creëren. In deze bijeenkomst zoomen we in op vraagstukken binnen het sociaal domein, waar met datagedreven sturing meer publieke waarde kan worden gecreëerd.  Vragen die we tijdens deze leerbijeenkomst willen beantwoorden, zijn:

  • Hoever staan we nu met datagedreven sturing binnen het sociaal domein?
  • Wat zijn kansen en risico’s van datagedreven sturing binnen het sociaal domein?
  • Hoe kan de gemeente publieke waarde toevoegen door datagedreven werken?
  • Welke ondersteuning is nodig om datagedreven werken door te voeren in het sociaal domein?
  • Welke samenwerkingsverbanden met gemeenten en (sociale) partners zijn cruciaal bij het stimuleren van datagedreven werken binnen de gemeentelijke organisatie?

In het eerste deel van de bijeenkomst deelt Duco Stuurman, Stedelijk Directeur Sociaal van de gemeente Amsterdam, zijn ervaringen en visie over datagedreven sturing binnen het sociaal domein. Amsterdam heeft bijvoorbeeld ervaring opgedaan met het in beeld brengen van de stapeling van voorzieningen; het gebruik van voorzieningen over de directies/ wetten heen. Zo krijgt het Sociaal Domein zicht op de gebruikers, de profielen van de gebruikers en de verdeling over de gebieden.

Vervolgens delen Eske Voorthuijsen en Miranda Arendsen van de gemeente Deventer hun ervaring met en visie op datagedreven werken en hoe zij dat in binnen het sociaal domein in Deventer implementeren.

Afsluitend gaat Jaring Hiemstra, directeur Ynformed, verder in op het thema. Ynformed heeft als missie ‘doing good with data’ en past data science toe op verschillende maatschappelijke opgaven. Voorbeelden zijn daarbij het verslimmen van watermanagement en slimme mobiliteit. Hun algoritme voor voortijdige schoolverlaters wordt inmiddels door verschillende leerplicht-bureaus gebruikt. Vanuit zijn ervaring met innovatie en datagedreven sturen geeft hij antwoord op de vraag hoe organisaties data science succesvol kunnen toepassen. Hierbij worden verschillende voorbeelden uit het sociaal domein en andere sectoren belicht.

Aan het eind van deze leerbijeenkomst heb je:

  • Verdiepende kennis over datagedreven werken in het sociaal domein, wat in brede termen op de afgelopen leerbijeenkomsten is besproken en nu op het sociaal domein is toegespitst.
  • Inzicht in hoe om te gaan met datagedreven sturing en het laatste onderzoek op dit gebied.
  • Ervaringen en kennis gedeeld over datagedreven werken met collega’s van andere gemeenten.
Tijd Programma
13:30-13:35 uur Welkom en introductie door Renz Davits, A&O fonds Gemeenten
13:35-14:30 uur Datagedreven sturen in het sociaal domein in de praktijk – Duco Stuurman, gemeente Amsterdam
14:30-15:00 uur Gemeente Deventer vanuit eigen leerervaring met datagedreven werken
15:00-15:15 uur Korte pauze
15:15-16.15 uur Publieke waarde toevoegen door datagedreven werken – Jaring Hiemstra, Ynformed
16:00-16.30 uur Discussie
16.30-16.45  uur Wrap-up en afsluiting

Sprekers en begeleiding
• Duco Stuurman, Stedelijk Directeur Sociaal gemeente Amsterdam
• Jaring Hiemstra, Directeur Ynformed
• Eske Voorthuijsen en Miranda Arendsen, gemeente Deventer

Begeleiding door Renz Davits en Henk Wesseling namens A&O fonds Gemeenten

Waar en wanneer
Dinsdag 29 oktober 2019
Tijd: 13:30-16:45 uur
Plaats: Utrecht, Zilveren Vosch

Kosten
Je kunt kosteloos deelnemen aan deze bijeenkomst. Alleen wanneer je jezelf niet tijdig afmeldt, worden er kosten in rekening gebracht (€ 75,-). Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de start van de inspiratiesessie.

Meer informatie
Deze leerbijeenkomst is onderdeel van het programma Dataficering. Met dit programma ondersteunt A&O fonds Gemeenten bij het toepassen van nieuwe digitale technologie, innovatie, leren van nieuwe taken en onderzoeken we hoe het werk in gemeenten verandert.

Voor meer informatie over de organisatie van de leerbijeenkomst en het programma Dataficering neem je contact op met het secretariaat van het A&O fonds Gemeenten via secretariaat@aeno.nl of (070) 763 00 30.

U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Aanbevolen voor u