U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Het evaluatieonderzoek naar de praktijk van het generatiepact is in volle gang. De eerst resultaten op basis van ruim 800 ingevulde enquêtes zijn binnen. Niet eerder spraken alle betrokkenen (leidinggevenden, HR-adviseurs én deelnemers) zich uit over de praktijk van het Generatiepact, de successen en de struggles. Een schat aan informatie!

De verschillen tussen gemeenten zijn groot. Waar de een er bijvoorbeeld in slaagt structurele arbeidsplaatsen te creëren, worstelen andere gemeenten met hogere werkdruk door tegenvallende herbezetting. Hoe zijn dit soort verschillen te verklaren? En wat kunnen gemeenten daarbij van elkaar opsteken?

Daarover wisselen we graag met u van gedachten tijdens een leeratelier: voor ons een onmisbaar deel van het onderzoek. Voor u een goede gelegenheid om ervaringsdeskundigen zoals jezelf te ontmoeten en elkaar tips te geven. En natuurlijk krijg je een ‘sneak preview’ van de onderzoeksresultaten. Onder leiding van de onderzoekers van SeinstravandeLaar scherpen we de resultaten aan en zoeken we met elkaar de verdieping. Zo kunnen we in juni niet alleen feiten en cijfers presenteren, maar ook praktische aanbevelingen doen die hun nut in de praktijk (jouw praktijk!) reeds hebben bewezen.

Voor wie?

De leerateliers zijn bedoeld voor HR-adviseurs, leidinggevenden en OR-leden die ervaring hebben met het Generatiepact

 

Kosten

Er worden geen aanvullende kosten in rekening gebracht. Alleen wanneer u niet aanwezig kunt zijn en u zich niet tijdig afmeldt, brengen we € 75,- euro in rekening. Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de start van de bijeenkomst.

Meer informatie

Heeft u vragen over de bijeenkomst? Neem dan contact op met Mireille Stuart (via mireille.stuart@aeno.nl) of Malon Peeters (via malon.peeters@aeno.nl). Beide zijn ook te bereiken via 070 763 0030.

U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Aanbevolen voor u