U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Met de huidige maatschappelijke uitdagingen op het terrein van mobiliteit, veiligheid, klimaat en zorgverlening hebben we als gemeenschap meer dan ooit behoefte aan innovatie. Tegelijkertijd zien we technologische hefbomen en kansen om doorbraakinnovaties met producten, diensten en processen in de steigers te zetten.

Voor veel overheidsorganisaties is innovatie echter geen kernactiviteit, dus hoe kunnen we als overheid onze innovatiekracht versterken? En welke rol kun je als innovatiemanager hierbij vervullen?

Kennissessie en publicatie ‘Bouwen aan Morgen’

Over deze vragen organiseert A&O fonds Gemeenten uit Nederland op 14 november 2019 een kennissessie in Antwerpen. Tijdens deze kennissessie presenteren we de publicatie “Bouwen aan morgen” over innovatie. Stad Antwerpen is blij deze bijeenkomst te verwelkomen en droeg ook bij aan het boek met een case study.

Ben jij innovatiemanager of projectleider van innovatieprojecten, of heb jij op een andere manier te maken met innovatie binnen de overheid? Je bent van harte welkom op deze kennissessie op 14 november in Antwerpen.

Programma

13.30 uur Opening door Annik Schouteden, Manager fondsen, innovatie en technologie, stad Antwerpen.
13.35 uur Stedelijke vraagstukken en noodzaak tot innovatie, Claude Marinower, schepen stad Antwerpen.
13.40 uur

Inleiding in innovatie. Casestudy’s vanuit Vlaanderen en Nederland: sprekers delen hun ervaringen van innoveren binnen een overheid.

Casestudy I: Koelkledij voor topsporters, Sport Vlaanderen, door Sofie Debaere.

Casestudy II: Scanauto parkeerbeheer, VTH Gemeente Utrecht door Gertjan van Beijnum.

14.50 uur Pauze
15.10 uur Leren door te durven doen. Hoe innoveert de stad Antwerpen nu precies? Een blik op een recept uit België. Door: Marijke De Roeck, Directeur Communicatie en Participatie en programmamanager Slim naar Antwerpen.
15.25 uur Interactieve sessie over innovatie in (lokale) overheden, innovatie als vak en uitslag van de vragenlijst onder deelnemers.
16.00 uur Afsluiting en borrel

Begeleiding

De begeleiding wordt verzorgd door Dany Robberecht, Director Consulting Office en Stijn Smet, Coordinator InnoLab, Verhaert – masters in innovation.

Meer over de sprekers
Dany Robberecht is al meer dan 20 jaar aan de slag in innovatiemanagement. Daarbij heeft hij zowel ervaring opgebouwd in het opzetten van nieuwe bedrijven als het organiseren van strategische innovatieprojecten. Momenteel leidt hij Consulting Office bij Verhaert.

Stijn Smet heeft ervaring als coach voor innovatieteams bij organisaties en als projectleider in concrete conceptontwikkelingen. Hij begeleidt regelmatig overheden en private organisaties met visie-oefeningen, marktconsultaties en behoeftebepalingen.

En verder door Joris Kruse – Partnerships Director bij Verhaert en Renz Davits – programmamanager Digitale Transformatie bij A&O fonds Gemeenten.

Publicatie ‘Bouwen aan morgen’

Als deelnemer ontvang je de nieuwe publicatie ‘Bouwen aan morgen’. Deze publicatie over innovatie is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband van de gemeente Utrecht, Verhaert – masters in innovation en A&O fonds Gemeenten.

‘Bouwen aan morgen’ gaat over diensteninnovaties, nieuwe bedrijfsmodellen, productinnovaties en de daar bijhorende procesinnovaties. In twee delen: theoretische achtergronden en een praktische handleiding hoe doorbraak-innovaties zijn te organiseren vanuit het perspectief van een innoverende overheid.

Uit het boek 'Bouwen aan morgen'
“Wij kennen weinig organisaties die de complexiteit van een overheid benaderen. De slimme stad vanuit innovatieperspectief is een langetermijnproject dat visie, ondernemerschap, vastberadenheid en creativiteit vraagt. De politieke context kan echter na elke verkiezingsperiode wijzigen. Bovendien eist de publieke opinie vaak een centrale rol op. Tussen pieken van wisselende opvattingen, dienen slimme stadsinnovaties te laveren. Zo kennen energietransities of circulaire vraagstukken al jaren een woelig verloop, in zowat alle westerse landen. De veranderende krachtvelden resulteren vaak in een dubbelzinnige en risicovolle context, waarin investeringen in technologie-, systeem- en applicatieontwikkelingen hun weg dienen te vinden.”

Voor wie

Deze kennissessie is bestemd voor innovatiemanagers, projectleiders van innovatieprojecten en iedereen van steden, gemeenten en overheidsorganisaties die zich wil bekwamen in innovatie binnen overheden. De bijeenkomst is uitsluitend bestemd voor medewerkers van overheden.

Waar en wanneer

  • Donderdag 14 november 2019, van 13.15 tot 16.30 uur.
  • Locatie: Havenhuis, Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen.

Parkeren kan onder het gebouw. Neem voldoende tijd voor aanmelden en begeleiding naar de conferentiezaal.

Kosten

Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos. Alleen wanneer je niet aanwezig kunt zijn en je je niet tijdig afmeldt, worden er kosten in rekening gebracht (€ 75,-). Afmelden kan tot uiterlijk vijf werkdagen voor de start van deze leerbijeenkomst.

Meer informatie

Voor meer informatie neem je contact op met het secretariaat van A&O fonds Gemeenten via secretariaat@aeno.nl of +31 70 763 00 30.

U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Aanbevolen voor u