U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Op dinsdag 25 juni 2019 organiseert het A&O fonds Gemeenten een nieuwe leerbijeenkomst over datagedreven werken.

Datagedreven werken

Veel gemeenten zijn volop bezig de mogelijkheden van data te ontdekken om meer publiek waarde voor de gemeenschap, het grondgebied en de gemeente als organisatie zelf te creëren. Maar hoe breng je de vele experimenten verder in de organisatie? Hoe zorg je ervoor dat datagedreven werken de nieuwe normaal wordt in de organisatie?

Onlangs hebben meerdere gemeenten de ABV Data-analytics Maturity Scan uitgevoerd om te ontdekken waar hun gemeente nu staat met betrekking tot datagedreven werken en waar kansen en risico’s liggen. In het eerste deel van de bijeenkomst op 25 juni, geeft HLTsamen, de werkorganisatie van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen, een presentatie. Maaike Liem en Michael Ayeb van HLTsamen gaan in op de volgende vragen:

  • Hoe voegt de gemeente publieke waarde toe aan de verschillende domeinen (sociaal, fysiek, veiligheid, publieke dienst, beheer en onderhoud) door datagedreven werken?
  • Welke samenwerkingsverbanden met gemeenten en andere partners zijn cruciaal bij het stimuleren van datagedreven werken binnen de gemeentelijke organisatie?

In het tweede deel van de bijeenkomst gaat Jurriaan Souer van Shinto Labs in op innovatie binnen het veiligheidsdomein van gemeenten. Hoe kun je binnen dit domein leren en veranderen door datagedreven werken? Hij zal dit illustreren aan de hand van hun formule van de Design Sprint.

In deze bijeenkomst brengen we bouwstenen in voor een programma ‘Datagedreven werken’ en gaan we met de deelnemers aan de slag om dit verder uit te werken. Het veiligheidsdomein dient als voorbeeld, waarbij het juist een interessante discussie oplevert door met medewerkers uit verschillende domeinen in gesprek te gaan.

Aan het eind van deze leerbijeenkomst heb je:

  • Zicht op de lessons learned van de HLTsamen op het gebied van datagedreven werken
  • Kennis over het ABV Data-analytics Maturity model en mogelijkheden binnen jouw gemeente
  • Zicht op de mogelijkheden voor innovatie binnen het veiligheidsdomein door middel van Design Sprints
  • Ervaringen en kennis gedeeld over datagedreven werken met collega’s van andere gemeenten.

Programma

14:00 – 14:10 uur Welkom en introductie door Renz Davits, A&O fonds Gemeenten
14:10 – 15:00 uur Datagestuurd werken, het verhaal van HLTsamen
15:00 – 15:30 uur Discussie
15:30 – 15:45 uur Korte pauze
15:45 – 16:30 uur Innoveren in het veiligheidsdomein door Shinto Labs
16.30 – 16.45 uur Wrap-up en afsluiting

Waar en wanneer

Dinsdag 25 juni 2019 van 14:00 tot 16:45 uur bij het Aristo Congrescentrum, Brennerbaan 150, 3524 BN Utrecht.

Voor wie

Trekkers van projecten datagedreven sturing in gemeenten en functionarissen die zich (verder) willen bekwamen in datagedreven werken (projectleiders, beleidsmedewerkers, staffunctionarissen, management en HR medewerkers).

Begeleiding

Henk Wesseling en Harro Spanninga, senior adviseurs Berenschot

Kosten

Je kunt kosteloos deelnemen aan deze bijeenkomst. Alleen wanneer je niet aanwezig kunt zijn en je jezelf niet tijdig afmeldt, worden er kosten in rekening gebracht (€ 75,-). Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de start van de inspiratiesessie.

Meer informatie

Deze leerbijeenkomst is onderdeel van het programma Dataficering. Met dit programma ondersteunt het A&O fonds Gemeenten bij het toepassen van nieuwe digitale technologie, innovatie, leren van nieuwe taken en onderzoeken we hoe het werk in gemeenten verandert. In de tweede helft van 2019 vinden vervolg leerbijeenkomsten Dataficering plaats.

Neem voor meer informatie over de organisatie van de leerbijeenkomst en het programma Dataficering contact op met het secretariaat van het A&O fonds Gemeenten via secretariaat@aeno.nl of 070 763 00 30.

U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Aanbevolen voor u