U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Centraal in deze leerbijeenkomst staat datagedreven werken bij de afdeling Toezicht en Handhaving bij een gemeente. Dit doen we aan de hand van het implementatietraject Informatie Gestuurd Handhaven dat de afdeling bestuurlijk toezicht en handhaving van de gemeente Amsterdam heeft doorlopen. Dit traject omvatte vijf veranderprojecten bij de afdelingen Werk en Inkomen, Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte, Wonen en Bouw & Gebruik en Horeca.

De opgave was om de inzet van toezicht- en handhavingsprofessionals op meer intelligente wijze te laten plaatsvinden. Centraal daarbij stond een veranderbeweging van incident gestuurde inzet naar een datagedreven en informatiegestuurde inzet. Tijdens het traject werd een methodiek ontwikkeld waarbij ‘harde’ en ‘zachte’ data (expertisekennis van medewerkers) werden gekoppeld. Dit leidde tot:

  • betere stuurinformatie voor operationeel leidinggevenden
  • meer werkplezier voor handhavers en toezichthouders
  • betere informatie voor beleidsmakers voor monitoring en bijsturen

Invulling van de leerbijeenkomst

In deze leerbijeenkomst delen we samen met betrokkenen van de gemeente Amsterdam en begeleiders van het traject de opgedane ervaringen met sleutelfiguren binnen andere gemeentelijke organisaties die zich bezig houden handhaving en toezicht, en innovatie met datagedreven werken.

In deze leerbijeenkomst krijg je inzichten in:

  • het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening bij handhaving en toezicht en het toekomstbestendig maken van de organisatie met datagedreven en informatiegestuurd werken;
  • hoe je een transformatiereis voor medewerkers organiseert met ontdekken, leren en resultaten boeken en daar ook veel plezier bij hebben.

Datum

Woensdag 6 november 2019, van 13.30 tot 16.45 uur
Aristo Congrescentrum Utrecht

Programma

13.30 uur Inloop
14.00 uur Opening A&O fonds Gemeenten – Renz Davits
14.05 uur Datagedreven en informatiegestuurd werken bij de afdeling bestuurlijk toezicht en handhaving in Amsterdam. Inspirerende voorbeelden: ketensamenwerking voor het thema afval, eenvoudiger rechtmatigheidsonderzoek voor werk en inkomen.

Hoe toe te werken naar:

–          Verbeterde effectiviteit van toezicht en handhavingsinzet (alleen daar zijn wanneer echt nodig) en werkplezier voor alle medewerkers.

–          Een organisatie-inrichting waarbij data en expertisekennis de basis vormen voor analyses en beslissingen over inzet van medewerkers.

Sprekers:

Karim Ras, senior associate informatiegestuurd werken bij Arlande en afgevaardigde van afdeling bestuurlijk toezicht en handhaving, Gemeente Amsterdam.

15.30 uur Pauze
15.45 uur De rode draad tijdens deze projecten: kader voor leren en veranderen. Uitproberen wat zou kunnen werken in de eigen organisatie, waarbij verhoogde productiviteit en werkvreugde de resultaten zijn.

Sprekers:

Onno-Hans Noteboom, principal associate leren en ontwikkelen bij Arlande en Karim Ras, senior associate informatiegestuurd werken bij Arlande.

16.45 uur Afsluiting

Voor wie

  • Leidinggevenden, beleidsmedewerkers en managers toezicht en handhaving van gemeenten.
  • Trekkers van projecten datagedreven sturing in gemeenten en functionarissen die zich (verder) willen ontwikkelen in datagedreven werken in gemeenten (zoals projectleiders, data-analisten, data-sciëntists, beleidsmedewerkers, informatie-adviseurs, management en HR-adviseurs).

Begeleiding

Onno-Hans Noteboom, principal associate leren en ontwikkelen, Arlande

Karim Ras, senior associate informatiegestuurd werken, Arlande

Afgevaardigde bestuurlijk toezicht en handhaving, Gemeente Amsterdam

Kosten

Je kunt kosteloos deelnemen aan deze bijeenkomst. Alleen wanneer je niet aanwezig kunt zijn en je niet tijdig afmeldt, worden er kosten in rekening gebracht (€ 75,-). Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de start van de leerbijeenkomst.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie van het leernetwerk neemt je contact op met het secretariaat van het A&O fonds Gemeenten via secretariaat@aeno.nl of 070 763 00 30.

U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Aanbevolen voor u