U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Seminar Innovatiekracht

Inleiding

Ben jij innovatiemanager of projectleider van innovatieprojecten, of heb jij op een andere manier te maken met innovatie binnen een gemeente?

Met de huidige maatschappelijke uitdagingen op het terrein van mobiliteit, veiligheid, klimaat en zorgverlening hebben we als gemeenschap meer dan ooit behoefte aan innovatie. Tegelijkertijd zien we technologische hefbomen en kansen om doorbraakinnovaties met producten, diensten en processen in de steigers te zetten.

Voor veel overheidsorganisaties is innovatie echter geen kernactiviteit, dus hoe kunnen we als overheid onze innovatiekracht versterken? En welke rol kun je als innovatiemanager hierbij vervullen?

Over deze vragen organisatie het A&O fonds Gemeenten in samenwerking met de gemeente Utrecht en Verhaert – masters in innovation – op 18 april 2019 een seminar. Tijdens deze bijeenkomst presenteren we de gezamenlijke tot stand gebrachte publicatie “Bouwen aan morgen” over innovatie.

Programma

13.30 uur Opening door Gijsbert Boggia, voorzitter A&O fonds Gemeenten
13.35 uur Gemeentelijke vraagstukken en noodzaak tot innovatie, wethouder Linda Voortman, gemeente Utrecht
13.40 uur Inleiding in innovatie. Casestudy’s vanuit Vlaanderen en Nederland: sprekers delen openhartig hun ervaringen van innoveren binnen een overheid.
Casestudy I: Innovatieve afvalverwerking: ophalen en verwerken van vijf verschillende afvalfacties zonder meerkosten. Gemeente Lommel (België). Wim Govaerts, projectleider innovatie voor Limburg.net
Casestudy II: Satellietgegevens slim inzetten om natuurbranden te beheersen, bestrijden en voorkomen. Instituut Fysieke Veiligheid en Brandweer Nederland. Nathalie van der Meyden (tactisch inkoper) en Nienke Brouwer (projectleider natuurbrand verspreidingsmodel)
14.50 uur Pauze
15.10 uur Leren door te durven doen.  Hoe innoveert de stad Antwerpen nu precies? Een blik op een recept uit België. Door: Marijke De Roeck, Directeur Communicatie en Participatie en programmamanager Slim naar Antwerpen.
15.25 uur Interactieve sessie over innovatie in gemeenten, innovatie als vak en uitslag van de vragenlijst onder deelnemers.
16.00 uur Afsluiting en borrel

Begeleiding

Dany Robberecht, Director Consulting Office en Stijn Smet, Managing Consultant Innovation, Verhaert – masters in innovation. Dany is reeds meer dan 20 jaar aan de slag in innovatiemanagement. Daarbij heeft hij zowel ervaring opgebouwd in het opzetten van nieuwe bedrijven als het organiseren van strategische innovatieprojecten. Momenteel leidt hij Consulting Office bij Verhaert. Stijn heeft ervaring als coach voor innovatieteams bij organisaties en als projectleider in concrete conceptontwikkelingen. Hij begeleidt regelmatig overheden en private organisaties met visie-oefeningen, marktconsultaties en behoeftebepalingen.

En verder Joris Kruse – Partnerships Director Verhaert, Martin Jansen – innovatiemanager gemeente Utrecht, Renz Davits – programmamanager Digitale transformatie A&O fonds Gemeenten.

Publicatie Bouwen aan morgen

Deelnemers ontvangen de nieuwe publicatie Bouwen aan morgen. Deze publicatie over innovatie is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband van de gemeente Utrecht, Verhaert-masters in innovation en het A&O fonds Gemeenten.

Bouwen aan morgen gaat over diensteninnovaties, nieuwe bedrijfsmodellen, productinnovaties en de daar bijhorende procesinnovaties. In twee delen: theoretische achtergronden en een praktische handleiding hoe doorbraak-innovaties zijn te organiseren vanuit het perspectief van een innoverende overheid.

Uit het boek Bouwen aan morgen:
Wij kennen weinig organisaties die de complexiteit van een overheid benaderen. De slimme stad vanuit innovatieperspectief is een lange termijnproject dat visie, ondernemerschap, vastberadenheid en creativiteit vraagt. De politieke context kan echter na elke verkiezingsperiode wijzigen. Bovendien eist de publieke opinie vaak een centrale rol op. Tussen pieken van wisselende opvattingen, dienen slimme stadsinnovaties te laveren. Zo kennen energietransities of circulaire vraagstukken al jaren een woelig verloop, in zowat alle westerse landen. De veranderende krachtvelden resulteren vaak in een dubbelzinnige en risicovolle context, waarin investeringen in technologie-, systeem- en applicatieontwikkelingen hun weg dienen te vinden.

Voor wie

Dit seminar is bestemd voor innovatiemanagers, projectleiders van innovatieprojecten en iedereen van gemeenten die zich wil bekwamen in innovatie binnen gemeenten. De bijeenkomst is uitsluitend bestemd voor medewerkers van gemeenten.

Waar en wanneer

18 april 2019, 13.30 – 16.30 u
Gemeente Utrecht, Stadskantoor, Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht (vlakbij station CS), 11e verdieping.

Kosten

Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos. Alleen wanneer je niet aanwezig kunt zijn en je je niet tijdig afmeldt, worden er kosten in rekening gebracht (€ 75,-). Afmelden kan tot uiterlijk vijf werkdagen voor de start van deze leerbijeenkomst.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie van het leernetwerk neemt u contact op met het secretariaat van het A&O fonds Gemeenten via secretariaat@aeno.nl of 070 763 00 30.

U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Aanbevolen voor u