Op reis naar een nieuwe overheid

De gemeentes Dinkelland en Tubbergen hebben één gemeenschappelijke werkorganisatie: Noaberkracht. Daar beseft men dat de samenleving verandert, en dat de overheid mee moet veranderen om ook in de toekomst nog van toegevoegde waarde te zijn. Die verandering begint bij de medewerkers en het management. Zij zullen in beweging moeten komen om de overheid in de toekomst meer te laten fungeren als partner, als nevenheid.

Daarom is een groep vrijwilligers uit de organisatie gevraagd mee te gaan op de reis naar de andere overheid, te gaan voor échte Noaberkracht; voor de kracht van buren. En omdat nog niet bekend is waar die reis eindigt, is gekozen voor de term expeditie. Het doel van die expeditie is aanpassing aan de veranderende samenleving. En omdat de samenleving in hoog tempo verandert, is er geen stip aan de horizon gezet. Daarvoor wil Noaberkracht eerst uitzoeken hoe een doelmatige en vernieuwende ambtelijke organisatie eruitziet die past in de huidige tijd en beter is voorbereid op de toekomst.

Doel

Met deze expeditie wil Noaberkracht een manier van werken ontwikkelen die past bij de veranderende rol van de overheid, de verandering van hiërarchisch werken naar werken als netwerkers. Om die verandering waar te maken wil Noaberkracht bereiken dat medewerkers en leidinggevenden:

  • Zich de principes van de nieuwe, faciliterende rol van ambtenaren en leidinggeven hebben eigen gemaakt en die toepassen in hun dagelijkse werk.
  • Proactief gedrag laten zien en stimuleren.
  • Trots zijn op hun werk als ambtenaar binnen de veranderende lokale overheid.
  • Meer ‘buiten’ werken, dus samenwerken met en bij maatschappelijke partners.
  • Hun talenten optimaal inzetten voor de organisatie.
  • Hebben geleerd hoe ze situaties kunnen ‘omdenken’, waardoor ze creatiever en flexibeler worden bij het benaderen van problemen.
  • Actief gaan experimenteren met het (fysiek) opzoeken van burgers en/of externe partners om meer samen te werken en te co-creëren.
  • Zich minder laten leiden door richtlijnen en regels, maar meer door de kernwaarden Ondernemend, Zakelijk en Betrokken.

Doelgroep

De belangrijkste doelgroepen zijn management en medewerkers van Noaberkracht. Het management omdat een nieuwe organisatie vraagt om een nieuwe, meer faciliterende leiderschapsstijl. En de medewerkers omdat van hen gevraagd wordt om meer eigen verantwoordelijkheid te tonen en meer eigen regie te nemen op de loopbaan en de wijze waarop taken worden uitgevoerd.

Aanpak

De expeditie is een afwisselend blended learning programma dat bestaat uit groepsbijeenkomsten, webinars en intervisiebijeenkomsten. Ook worden er e-learning thema’s aangeboden die tijdens en na het traject te bestuderen zijn. De groepsbijeenkomsten dienen om vooral op individueel niveau te komen tot verandering en vooruitgang. Collega’s worden elkaars buddy’s, die elkaar scherp houden op elkaars ontwikkeling. Tegelijk kunnen zij in de toekomst collega’s trainen op de verschillende aspecten van de faciliterende ambtenaar en diens nieuwe rol.

Tip: Lees ook het artikel dat over Noaberkracht is verschenen in het A+O Magazine.

Meer weten

Wilt u meer weten over de aanpak van Noaberkracht? Neem dan contact op met Remon Workel via r.workel@noaberkracht.nl of 06-21517444

*Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Innovatieve projectenregeling van het A+O fonds Gemeenten. Bekijk meer projecten.

Aanbevolen voor u