Bent u op zoek naar innovatieve voorbeelden van werkend leren binnen gemeenten in het kader van de decentralisaties? Of wilt u handvatten voor het invoeren van nieuwe leervormen? De (concept) web publicatie “Overheidsprofessionals werken aan nieuwe rollen” biedt een overzicht van innovatieve voorbeelden van lerend werken bij gemeenten, veelal in het kader van decentralisaties in het sociaal domein. Daarnaast geeft de publicatie praktische handvatten om nieuwe leervormen in te voeren. Afhankelijk van de actuele leerbehoeften en de concrete gemeentelijke context worden tools beschreven die leren effectiever kunnen maken. Aanvullingen en ervaringen uit uw gemeente zijn zeer welkom!

Wat is Lerend werken?

Maar wat is lerend werken nu precies? Het uitgangspunt is enerzijds het feit dat de wereld waarin professionals hun werk moeten doen zo complex en dynamisch is geworden, dat organisaties er niet meer uit komen met het opstellen van regels en procedures. Hierin komt de botsing naar voren tussen de systeem- en de leefwereld, waar we volgens de transformatiedeskundigen momenteel middenin zitten. In termen van de ambtelijke organisatie: bureaucratie tegenover netwerksamenleving, waarin overheden hun nieuwe rol moeten zoeken. Het andere uitgangspunt voor zelflerend worden – als individu en als gemeenschap – is het 70-20-10-principe van Charles Jennings. Mensen leren 70% door te doen, 20% van en met elkaar en 10% door formeel leren. In de publicatie wordt hier verder op ingegaan.

Lees de volledige publicatie.

Opmerkingen, vragen of goede praktijkverhalen?

Heeft u vragen, opmerkingen of goede praktijkverhalen naar aanleiding van deze publicatie? Laat het ons weten door onderstaand formulier in te vullen:

Aanbevolen voor u