Structureel kennis delen in de Achterhoek

De grote decentralisaties stelden ook de gemeentes in de Achterhoek voor grote uitdagingen. De schaal van de gemeentes in de Achterhoek vroeg eigenlijk om samenwerking tussen de gemeenten onderling en tussen gemeenten en instellingen. Maar veel gemeenten in de Achterhoek voerden nieuwe werkwijzen en organisatievormen in zonder elkaar structureel te informeren en dus ook zonder iets van elkaar te leren. Om te voorkomen dat iedereen het wiel opnieuw moest uitvinden, is in samenwerking met de Hogeschool Arnhem Nijmegen een pilot gestart op het terrein van kenniscirculatie.

Doel

Het uiteindelijke doel is een netwerk in de Achterhoek te bouwen rondom de lopende transformaties. Dat netwerk moet een structureel kennisplatform worden waarin  ervaringen en kennis op het transitieterrein gedeeld wordt.

Doelgroep

Dit project kent meerdere doelgroepen: de (beleids) medewerkers van alle gemeenten in de Achterhoek, en de hulpverleners die vanuit de wijkteams in de buurten en wijken werken.

Aanpak

De opbouw van het kennisplatform bestaat uit drie stappen:

  1. Rond iedere pilot die in de regio wordt opgestart, wordt een leergemeenschap gevormd. In een gemeenschap kennen mensen elkaar persoonlijk en weten ze wat iedereen doet. Leren wordt zo een integraal onderdeel van iedere pilot.
  2. Er wordt een virtuele kennisgemeenschap (online kenniscommunity) gecreëerd waarop alle binnen de pilots opgedane kennis en ervaring voor iedereen beschikbaar is. De Achterhoek is te groot om elkaar wekelijks te ontmoeten, dus kunnen werkers uit het veld via deze kennisgemeenschap ook met elkaar communiceren. Online wordt de ontwikkeling van pilots bijgehouden, kunnen discussies gestart worden en kan kennis gehaald en gebracht worden.
  3. Op basis van de vraag vanuit medewerkers worden leertrajecten, in samenspraak met de Hogeschool Arnhem Nijmegen uit de regio. Kern hierbij is de cultuuromslag die veel consulenten nog moeten maken.

Meer weten

Wilt u meer te weten komen over dit project? Neem dan contact op met Wim Vermeer van de gemeente Berkelland via w.vermeer@gemeenteberkelland.nl.

*Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Innovatieve projectenregeling van het A+O fonds Gemeenten. Bekijk meer projecten.

Aanbevolen voor u