“Overzichtelijke checklist om het beleid omtrent fysieke belasting te evalueren.”

Bent u bezig met beleid en beheersing op het gebied van risico’s ten gevolge van beeldschermwerk  in uw organisatie? En wilt u weten hoe u ervoor staat? De checklist Evaluatie beheersing risico’s beeldschermwerk geeft u op een overzichtelijke manier inzicht in de stand van zaken. Door antwoord te geven op de verschillende vragen, kunt u snel conclusies trekken over de situatie binnen de organisatie of afdeling. Onderwerpen als verzuim en de RIE komen aan de orde.

Voor wie?

Het instrument kan gebruikt worden door de arbocoördinator, preventiemedewerker of leidinggevende.

Uw voordelen:

  1. Specifiek gericht op beeldschermwerk gerelateerde klachten.
  2. Geeft inzicht in de huidige situatie.

Download de Checklist Evaluatie beheersing risico’s beeldschermwerk

Aanbevolen voor u