“Overzichtelijke checklist om het beleid omtrent fysieke belasting te evalueren.”

Bent u bezig met beleid en beheersing op het gebied van fysieke belasting in uw organisatie? En wilt u weten hoe u ervoor staat? De checklist Evaluatie beheersing fysieke belasting geeft u op een overzichtelijke manier inzicht in de stand van zaken. Door antwoord te geven op de verschillende vragen, waardoor u snel conclusies kunt trekken over de situatie binnen de organisatie of afdeling.

Voor wie?

De checklist kan gebruikt worden vanuit de opdracht van het management. Zorg er dan voor dat de OR instemming heeft. Het instrument kan gebruikt worden door de arbocoördinator, preventiemedewerker of leidinggevende.

Uw voordelen:

  1. Bruikbaar voor elke afdeling.
  2. Geeft inzicht in de huidige situatie.

Download de Checklist Evaluatie beheersing Fysieke belasting

Aanbevolen voor u