Met de huidige maatschappelijke uitdagingen op het terrein van mobiliteit, veiligheid, klimaat en zorgverlening hebben we als gemeenschap meer dan ooit behoefte aan innovatie. Tegelijkertijd zien we technologische hefbomen en kansen om doorbraakinnovaties met producten, diensten en processen in de steigers te zetten.

Voor veel overheidsorganisaties is innovatie echter geen kernactiviteit, dus hoe kunnen we als overheid onze innovatiekracht versterken? En welke rol kun je als innovatiemanager hierbij vervullen?

Seminar Innovatiekracht

Op donderdag 18 april 2019 organiseerde A&O fonds Gemeenten, in samenwerking met de gemeente Utrecht en Verhaert – masters in innovation – een seminar om op bovenstaande vragen in te gaan. Tijdens deze bijeenkomst is de gezamenlijke tot stand gebrachte publicatie ‘Bouwen aan morgen’ over innovatie gepresenteerd.

Bouwen aan Morgen

 

Het boek: Bouwen aan Morgen

Bouwen aan morgen gaat over diensteninnovaties, nieuwe bedrijfsmodellen, productinnovaties en de daar bijhorende procesinnovaties. In twee delen: theoretische achtergronden en een praktische handleiding hoe doorbraak-innovaties zijn te organiseren vanuit het perspectief van een innoverende overheid.

Uit het boek

Wij kennen weinig organisaties die de complexiteit van een overheid benaderen. De slimme stad vanuit innovatieperspectief is een lange termijnproject dat visie, ondernemerschap, vastberadenheid en creativiteit vraagt. De politieke context kan echter na elke verkiezingsperiode wijzigen. Bovendien eist de publieke opinie vaak een centrale rol op. Tussen pieken van wisselende opvattingen, dienen slimme stadsinnovaties te laveren. Zo kennen energietransities of circulaire vraagstukken al jaren een woelig verloop, in zowat alle westerse landen. De veranderende krachtvelden resulteren vaak in een dubbelzinnige en risicovolle context, waarin investeringen in technologie-, systeem- en applicatieontwikkelingen hun weg dienen te vinden.

 

Bouwen aan Morgen

Download het boek

Bouwen aan morgen is tot stand gekomen in een samenwerking tussen
het A&O fonds Gemeenten, gemeente Utrecht en Verhaert – Masters in Innovation. Het boek is geschreven door auteurs: Dany Robberecht, Verhaert – Masters in Innovation
en Stijn Smet, Verhaert – Masters in Innovation

Klik hier om het boek Bouwen aan Morgen te downloaden.

Aanbevolen voor u