“Een eenvoudige  en realiseerbare manier om je doelstellingen voor verzuimbeheer voor de hele gemeente, dienst of afdeling te berekenen”

De Berekenaar Verzuimtargets is gebaseerd op de Gemeentelijke Verzuimnorm en geactualiseerd op basis van de verzuimcijfers van de sector Gemeenten van het voorgaande jaar. Met de Berekenaar Verzuimtargets kun je op eenvoudige wijze realiseerbare doelstellingen voor verzuimbeheersing berekenen voor de gehele gemeente, dienst of afdeling. In het volgende bestand vind je tevens een toelichting op het gebruik van de berekenaar.

Berekenaar verzuimnormen en verzuimtargets 2019

Gemeentelijke Verzuimnorm

Deze norm is gelijk aan de laagste kwartielscores: deze score geeft het verzuimpercentage aan waarbij een kwart van de gemeenten in een bepaalde grootteklasse een lager verzuimpercentage heeft gerealiseerd dan deze kwartielscore. In statistische termen gezegd: niet het gemiddelde maar de score van het laagste kwartiel is als norm vastgesteld. Berekenaar verzuimnormen en verzuimtargets 2019.

Uw voordelen:

  1. Inzicht in de gemeentelijke verzuimnorm in de gemeentegrootteklasse.
  2. Je kunt je doelstellingen kiezen, zoals het stapsgewijs verlagen van het verzuimpercentage.
  3. Jaarlijks bijstellen en vergelijken van verzuimnorm door recente cijfers uit de Personeelsmonitor.

Download de ‘Berekenaar verzuimnormen en verzuimtargets 2019
Download de ‘Handleiding en verantwoording

Aanbevolen voor u