Beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens over ‘De zieke werknemer’

Uw medewerker verzuimt en u wilt goed werkgeverschap tonen door de verzuimbegeleiding samen met uw medewerker op te zetten. U bent als werkgever namelijk aansprakelijk en u heeft een zorgplicht om het verzuim te begeleiden. Hoe gaat u dit organiseren? Het A+O fonds Gemeenten geeft u achtergrondinformatie en het perspectief vanuit het arbeidsrecht om u hierbij te ondersteunen.

Klik hier voor een korte inleiding op de beleidsregels en het perspectief vanuit het arbeidsrecht.

Klik hier voor de publicatie met de beleidsregels voor ‘De zieke werknemer’ van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u vragen? Laat het ons weten via 070-7630030/ of gezondwerk@aeno.nl

Aanbevolen voor u