A&O fonds Gemeenten lanceert een nieuwe versie van de arbocatalogus voor de gemeentelijke sector. Deze is voor alle medewerkers waarop CAR-UWO van toepassing is. De arbocatalogus geeft informatie over veilige en gezonde arbeidsomstandigheden met onderwerpen over werkdruk, fysieke belasting, agressie en geweld en beeldschermwerk. In de catalogus lees je wat tenminste wordt verwacht bij de aanpak van een arbeidsrisico. Dit kunnen beschrijvingen zijn van technieken en methoden, normen en praktische handleidingen voor veilig en gezond werken. Alle informatie staat nu online en is op doelgroep en onderwerp ingedeeld.

Bekijk de arbocatalogus 2019

Klik hier voor de arbocatalogus!

Flyer arbocatalogus

Wil je de arbocatalogus in jouw gemeentelijke organisatie onder de aandacht brengen? Gebruik de flyer. Download deze hier.

Sociale partners van de arbocatalogus

Bij de actualisatie werken VNG, FNV Overheid, CNV Overheid, CMHF, vertegenwoordigers van gemeenten (arboprofessionals en coördinatoren agressie en geweld), Divosa en het A&O fonds Gemeenten samen. De arbocatalogus is inmiddels vastgesteld door het loga. De arbocatalogus wordt nog ter toetsing aan inspectie SZW voorgelegd.

Aanbevolen voor u