Samen met de gemeenten verzamelt en ontwikkelt het A+O fonds Gemeenten kennis en informatie. Op deze manier brengen wij het gemeentelijk landschap en de behoeften van gemeenten in beeld.  Hierdoor kunnen wij onze programma’s en activiteiten afstemmen op de gemeentelijke sector en gepaste ondersteuning bieden.

In 2018 gaat het A+O fonds Gemeenten aan de slag met verschillende onderwerpen en activiteiten rondom het thema Arbeidsomstandigheden en daarvoor hebben wij uw kennis en input hard nodig.

Vindt u het belangrijk om mee te denken en uw input te geven, en bent u inhoudelijk betrokken bij de thema’s rondom arbeidsomstandigheden? Dan kunt u zich aanmelden voor de volgende projecten:

Aan de slag met vitaliteit

In vier bijeenkomsten ontwikkelen we  voor gemeenten een voorlichtingscampagne om met het thema Vitaliteit aan de slag te gaan. De campagne biedt handvatten voor gemeenten om bewustwording te creëren bij medewerkers en producten om daarmee aan de slag te gaan. Deze bijeenkomsten vinden 1x per maand (in de maanden februari t/m mei 2018) plaats.

Actualisatie Arbocatalogi

Na de actualisatie van de Arbocatalogus Veilige Publieke Dienstverlening 2.1. (voorheen Arbocatalogus Agressie & Geweld) in 2017, actualiseren we  in 2018 ook de Arbocatalogi Gezond Organiseren, Fysieke belasting en Beeldschermwerk.  In werkgroepen denken we na  over de inhoud, maar ook over de doelgroep en de communicatie. De werkgroepen vinden (onder voorbehoud) plaats in het tweede kwartaal van 2018.

Community platform

Vanuit de klankbordgroep Arbeidsomstandigheden is de wens uitgesproken om een platform te ontwikkelen waarop deelnemers vragen stellen, documenten delen en informatie uitwisselen rondom Arbo-gerelateerde onderwerpen. Om dit community platform te ontwikkelen is het A+O fonds op zoek naar een aantal meedenkers: welke onderdelen mogen niet ontbreken? Wordt het een besloten of open community? Etc. etc.
Wilt u aansluiten bij één van de bovenstaande projecten? Stuur dan een mail naar Fieke Horsten – fieke.horsten@aeno.nl – en geef aan met welk project u mee wilt denken.

Aanbevolen voor u