Werken is bewegen:

Arbeidsmobiliteit in het Openbaar Bestuur

arbeidsmobiliteit in het openbaar bestuurHoe staat het met de arbeidsmobiliteit in het openbaar bestuur? En welke kansen zijn er om mobiliteit en inzetbaarheid van personeel te bevorderen? Vragen die centraal stonden in het onderzoek dat ICTU Internetspiegel heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK, in samenwerking met de A+O fondsen Gemeenten, Waterschappen en Provincies. De uitkomsten van het onderzoek zijn samengevoegd in de publicatie Werken is bewegen: Arbeidsmobiliteit in het Openbaar Bestuur.

Ontwikkelingen en arbeidsmobiliteit

Er zijn verschillende ontwikkelingen die de mobiliteit van medewerkers in het openbaar bestuur raken: krimp van organisaties, verminderde arbeidsmarktperspectieven, vergrijzing en ontgroening van de  medewerkerpopulatie. Deze ontwikkelingen hebben een lage in- en uitstroom van medewerkers tot gevolg. De consequentie is dat het werk in de toekomst grotendeels zal worden gedaan door medewerkers die nu al werkzaam zijn in het openbaar bestuur. Tegelijkertijd dient het aanpassingsvermogen van overheidsorganisaties verder te groeien zodat die kunnen inspelen op toenemende veranderingen in het takenpakket en werkwijzen. Daar komt bij dat het voor medewerkers niet meer vanzelfsprekend is tot aan hun pensionering hetzelfde werk te doen. Medewerkers moeten daarom flexibel zijn en van functie kunnen veranderen. Mobiliteit is een middel om enerzijds het gewenste aanpassingsvermogen van organisaties te realiseren en anderzijds de werkzekerheid van medewerkers vorm te geven.

Hoe de arbeidsmobiliteit bevorderen?

Om arbeidsmobiliteit te bevorderen, stellen de onderzoekers voor meer werk te maken van de dialoog tussen leidinggevenden en medewerkers over mobiliteit. Ook bepleiten ze het versterken van de inzetbaarheidscultuur binnen organisaties en het verlagen of wegnemen van praktische belemmeringen voor mobiliteit.

Nieuwsgierig of meer weten? Download de publicatie Werken is bewegen | Arbeidsmobiliteit in het Openbaar Bestuur. Liever een hardcopy exemplaar? Stuur een bericht naar Internetspiegel@ictu.nl.

Aanbevolen voor u