In vier fasen naar een generatiepact op maat!

Het aantal gemeenten dat een bewuste keuze maakt voor een generatiepact (of juist niet) verhogen, de kennis over het generatiepact vergroten, de kwaliteit van afgesloten regelingen verbeteren en de afhankelijkheid van gemeenten van externe adviseurs verkleinen. Dat zijn de belangrijkste doelstellingen die het A+O fonds Gemeenten voor ogen heeft met de Toolkit Generatiepact. De Toolkit werd vandaag gelanceerd tijdens de ‘Generatiepact on Tour’ bijeenkomst van het A+O fonds Gemeenten. “Met de Toolkit Generatiepact faciliteren we gemeenten bij de totstandkoming van een Generatiepact. De ingrediënten van de toolkit helpen je bepalen of een generatiepact iets is voor jouw gemeente – of juist niet – en om daadwerkelijk tot een generatiepact te komen dat echt past bij de situatie en (on)mogelijkheden van uw organisatie”, aldus Marcel Fluitman, voorzitter van het A+O fonds Gemeenten.

Op Kasteel Woerden is vandaag de Toolkit Generatiepact gelanceerd. Dit gebeurde tijdens de Inspiratiesessie Generatiepact on Tour ‘Samen voor Vitaliteit en Vakmanschap’. Tijdens deze bijeenkomsten brengt het A+O fonds bestuurders, leidinggevenden, OR-/GO-leden en HR-adviseurs bij elkaar om het generatiepact van alle kanten te belichten. Er werd stilgestaan bij de strategische keuze voor een generatiepact als onderdeel van beleid dat gericht is op vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en vakmanschap. En daarnaast werden er vuistregels, valkuilen en ervaringen gedeeld. Marcel Fluitman, voorzitter van het A+O fonds Gemeenten en Wethouder van de gemeente Zeist, verrichtte de officiële ‘lancering’ van de toolkit met een ferme druk op de knop. Fluitman: “Een Generatiepact samenstellen is maatwerk. Er is niet één format voor de hele sector. Maatwerk is een zegen, maar ook een vloek: het is best een hele klus en er zijn veel voetangels en klemmen. Maar als je de moeite neemt kun je een regeling samenstellen die echt past bij de situatie en (on)mogelijkheden van jouw Gemeente. Deze toolkit helpt daarbij.”

Opzet van de toolkit

De invulregeling en het stappenplan vormen de ruggengraat van deze toolkit. Het stappenplan geeft aan welke stappen wanneer gezet moeten worden, welke keuzes gemaakt moeten worden en wie daarbij betrokken zijn. Per stap zijn er een aantal keuzehulpen (tools) gemaakt die alle informatie bieden om de gevraagde keuze te maken. De invulregeling is een handreiking voor de uiteindelijke regeling waarin de gemaakte keuzes worden ingevuld. Zijn alle stippellijntjes ingevuld, dan is je regeling compleet. Naast het stappenplan en de invulregeling vind je in de toolkit factsheets, checklists en dialoogroutes. Iedereen die een rol heeft bij het samenstellen van een generatiepact kan gebruikmaken van de toolkit: WOR bestuurders, HR-professionals, OR-leden en GO-leden namens de vakbonden. Bekijk de Toolkit Generatiepact.

Rol van het A+O fonds Gemeenten t.a.v. het generatiepact

Het fonds heeft een opdracht van het LOGA gekregen om gemeenten en medewerkers actief te informeren over de doelstellingen en mogelijkheden van een generatiepact. Het A+O fonds is dus niet een promotor van het Generatiepact. Ze zijn niet voor of tegen, maar informeren over de bedoeling ervan, wat de mogelijkheden zijn, proberen een reëel beeld te schetsen en vooroordelen te nuanceren.

Direct naar het Rapport Generatiepact Gemeenten

Aanbevolen voor u