Eigenaar coachpraktijk, voormalig P&O adviseur bij gemeente Sittard-Geleen

Gemeente Sittart-Geleen

Gerry Timmermans, 52 jaar, werkte 30 jaar bij de gemeente Sittard-Geleen1 in meerdere functies. Als secretaresse, P&O adviseur en gedurende de laatste jaren als opleidingsadviseur. Op 1 januari 2012 startte ze haar eigen coachpraktijk. Gerry ging bij haar besluit om zzp2-er te worden, niet over één nacht ijs. Ze dacht na over haar talenten, drijfveren en wensen voor de toekomst. Ze volgde opleidingen en had een loopbaancoach. Over haar motivatie en inzetbaarheid sprak ze regelmatig met haar leidinggevende Jos Belt. Na lang wikken en wegen ging Gerry uit dienst bij de gemeente. De coachpraktijk is nog in opbouw. Het leven als zelfstandige bevalt haar uitstekend. Gerry heeft geen seconde spijt van haar keuze, en ziet vol vertrouwen de toekomst tegemoet.

Voor de gemeentelijke herindeling werkt Gerry Timmermans bij de gemeente Sittard.

Wat doet Gerry om zich in haar werk te ontwikkelen?

Gerry Timmermans oriënteerde zich op haar loopbaan door het voeren van gesprekken met haar leidinggevende, met vriendinnen, haar partner en met een loopbaancoach. Rond haar vijftigste verjaardag vroeg Gerry zich af of zij nog wel 17 jaar bij de gemeente wilde werken. Het antwoord was “nee”. Eigenlijk wist Gerry dit al snel. De stap zetten om daadwerkelijk bij de gemeente te vertrekken ging haar minder gemakkelijk af. “Dertig jaar dienstverband geef je niet zomaar op”, aldus Gerry. Ze werd destijds door haar ouders gestimuleerd om bij de gemeente te gaan werken, vanwege o.a. de goede arbeidsvoorwaarden. Ze ervoer de gemeente als prettige werkgever, waar ze opleidingen kon volgen, een goed inkomen had en een prettige balans tussen werk en privé. Maar het verlangen naar meer ruimte en vrijheid in het werk was groter dan de wens om te blijven. Met een loopbaancoach bracht Gerry haar belemmerende overtuigingen in kaart en verving deze door andere, meer stimulerende overtuigingen. Met haar leidinggevende Jos Belt maakte ze afspraken om geleidelijk het werk bij de gemeente los te laten en om nog een opleiding op het gebied van systemisch coachen te volgen.

Gerry Timmermans Praktijkverhaal

Een kolfje naar Gerry’s hand, want leren zit haar in het bloed. Naast haar baan bij de gemeente volgde Gerry eerder al o.a. een hbo-opleiding, een postacademische leergang human resource management en diverse coachingsopleidingen. Gerry netwerkte nauwelijks om tot haar besluit te komen. “Ik wist precies wat ik wilde: voor mezelf beginnen” zegt ze. Wel waren gesprekken met vriendinnen, haar partner en de loopbaancoach waardevol om haar beeld van de toekomst te concretiseren. Sinds haar loopbaanstap ervaart Gerry dat er een wereld voor haar open gaat. Ze doet nieuwe dingen, ontmoet nieuwe mensen, heeft direct contact met klanten, en bouwt mooie samenwerkingsrelaties op. Gerry vindt het heerlijk en is op dit moment absoluut niet op zoek naar een nieuwe baan. Sterker nog, ze gaat ervan uit tot aan haar pensioen te werken als zelfstandig coach.

Waartoe leidden Gerry’s activiteiten?

Gerry ziet haar stap naar het zzp-schap als een loopbaansucces. Jos Belt beaamt dit. De coachpraktijk past heel goed bij Gerry’s talenten en behoeften. Dit komt haar inzetbaarheid ten goede. Of ze door de stap breder inzetbaar is geworden, betwijfelt Gerry. “Maar dat vind ik ook minder belangrijk, want dit is wat ik wil.” In haar vakmanschap als coach blijft ze investeren. De opleidingen die Gerry volgde tijdens haar dienstverband bij de gemeente, hebben een goede basis voor gelegd. Ze wil zich nu verder ontwikkelen als (team-) coach en trainer. Gerry’s bevlogenheid in het werk is terug. Vooral het directe contact met klanten en de resultaten die zij boekt geven haar energie.

Wat ligt ten grondslag aan Gerry’s succes?

Haar vijftigste verjaardag en de maatschappelijke discussie over langer doorwerken, waren voor Gerry aanleidingen om indringend stil te staan bij de vraag “wat wil ik nu echt gaan doen in mijn loopbaan en wat houdt mij tegen”. Haar gesprekken met Jos Belt en de loopbaanadviseur hielpen haar. Dat Gerry de stap naar buiten echt maakte, schrijft Jos toe aan haar persoonlijkheid. Gerry heeft volgens hem “durf en lef, is leergierig en staat open voor nieuwe dingen”. Gerry heeft een duidelijk doel voor ogen: een succes maken van haar coachpraktijk. Ze wil zich nog verder ontwikkelen in het coachvak en grijpt kansen aan om haar vaardigheden verder te ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld het begeleiden van teams. Naast het aanboren van kansen in de markt, boort Gerry ook een nieuw netwerk aan. Ze ontmoet andere zzp-ers en werkt in los-vaste verbanden met hen samen.

Engelen en beren

Gerry noemt haar partner, een vriendin en Jos Belt als haar engelen. Haar partner omdat hij kritisch meedenkt en haar steunt in de keuzes die ze maakt. De vriendin omdat die al eerder op haar 50e een eigen coachpraktijk begon. Zij is hierdoor een voorbeeld en een vraagbaak voor Gerry. En Jos Belt omdat hij met haar in dialoog ging over haar toekomst, en haar ruimte en mogelijkheden bood om goed weg te gaan én een goede start te maken als zelfstandige. Jos Belt vindt dat Gerry haar eigen engel is. “Ze is authentiek, durft openlijk haar twijfels en dilemma’s te bespreken. Dit maakte het voor mij mogelijk om met haar in gesprek te gaan over haar toekomst”. Zowel Gerry als Jos vinden Gerry ook haar eigen beer. Ze doelen dan op de belemmerende overtuigingen, die haar er lange tijd van weerhielden om voor zichzelf te beginnen. Gelukkig wist Gerry die beer, met hulp van de loopbaanadviseur (“een professionele engel”, aldus Gerry) te schieten.

Reflectie van de onderzoeker

Gerry Timmermans straalt wanneer ze vertelt over de ruimte en vrijheid die ze voelt sinds ze voor zichzelf begon. Haar coachruimte is prachtig ingericht, met mooie spreuken op de muur en uitgekiend meubilair. Haar vertrouwen in de toekomst is een goede basis voor succes. Gerry’s verhaal laat zien dat een stap naar buiten zetten moeilijk is. Maar eenmaal gezet gaan er nieuwe deuren open. Gerry lijkt letterlijk ‘ontketend’. Binnen de gemeente Sittard-Geleen wordt Gerry’s loopbaanstap vooral als persoonlijk en “des Gerry’s” gezien. Mede daarom heeft haar stap (nog) weinig navolging gekregen. Misschien kunnen Gerry en Jos samen bedenken hoe Jos Gerry’s verhaal kan gebruiken om de gedachte over mobiliteit gemeentebreed meer te stimuleren.

Serie fraaie voorbeelden Ontwikkeling en Mobiliteit

Dit praktijkverhaal is onderdeel van een serie fraaie voorbeelden op het gebied van Ontwikkeling en Mobiliteit. De serie is uitgevoerd door Factor Vijf in opdracht van het A+O fonds Gemeenten en gebundeld in de publicatie ‘Zo kan het ook!’. De fotografie is verzorgd door Kees Winkelman.

Aanbevolen voor u