Gemeente Oss is één van de vijf winnaars van 3-2-1-Co! Samen met TNO werken ze aan een subsidiabel projectplan zodat ze hun idee in de praktijk kunnen brengen. Wij spraken Erik Biemans, organisatieadviseur gemeente Oss over de stand van zaken.

Omgaan met snelle ontwikkelingen

‘Wij gaan op zoek naar het geen dat nog niet is gevonden’, zo luidde de introductie van het idee van de gemeente Oss. Experimenteel of juist zeer innovatief? Vooraf niet weten wat het resultaat gaat zijn. Oss kiest met hun idee voor een nieuwe manier van het aanbieden van trainingen, sessies en cursussen. Dit willen ze doen door het aanbieden van experimentele sessies die de medewerkers buiten de gebaande banen sturen. Ze leiden tot inspiratie, vernieuwing en innovatie. Op deze manier zijn gemeenten beter in staat om te gaan met veranderingen en ontwikkelingen. Het doel? Een toekomstbestendige organisatie zijn, blijven en worden.

Reflectie op eigen handelen

“Gemeenten hebben continu te maken met veranderingen: omvangrijke bezuinigen en een veranderende rol. Ook wij worden daarmee geconfronteerd”, geeft Biemans aan. Gemeente Oss heeft op alle niveaus binnen de organisatie te maken met verandering en vindt het daarom van belang dat men van elkaar leert. Dit doen ze door ervaringen met elkaar te delen en te reflecteren op eigen handelen. Biemans: “Zo leren medewerkers van elkaar wat goed werkt bij veranderingen en waar we op moeten letten. Uiteindelijk helpen we niet alleen onszelf – beter omgaan met verandering- maar ook onze klanten.”

Op weg met 3-2-1-Co!

Het project 3-2-1-Co heeft de gemeente Oss op weg geholpen om hun idee te realiseren. “Met de hulp van Peter Oeij van TNO hebben we helder gekregen waarop we inzetten met ons project ‘Omgaan met snelle ontwikkelingen.’ En van onze gemeentesecretaris hebben we de steun en de ruimte gekregen om het project uit te voeren. Zij staat volledig achter ons initiatief.” Collega’s zijn betrokken, het format voor de subsidieaanvraag is ingevuld en de planning en begroting worden opgemaakt. Oss verwacht volgende week hun subsidieaanvraag te doen.

Omgaan met weerstand

De volgende uitdaging? De gehele organisatie meekrijgen. Veel medewerkers zijn gewend om hun werkzaamheden op een bepaalde manier uit te voeren. Meegaan in noodzakelijke organisatieveranderingen is daardoor niet altijd eenvoudig. “Bij verandering ontstaat vaak weerstand. Door medewerkers in een vroeg stadium te betrekken, verwachten we deze weerstand te verminderen”, klinkt Biemans vol vertrouwen.

Aanbevolen voor u