Gemeente Leusden is één van de vijf winnaars van 3-2-1-Co! Samen met TNO werken ze aan een subsidiabel projectplan zodat ze hun idee in de praktijk kunnen brengen. Anneke van Londen, projectleider bij de gemeente Leusden, vertelt over de stand van zaken.

‘Leidinggevenden in beweging, brengt organisaties in beweging’, het uitgangspunt van de gemeente Leusden en het idee dat zij indienden voor 3-2-1-Co. De mobiliteit binnen gemeenten is relatief laag. Meestal zijn het de medewerkers die aan uitwisseling of oriënterende stages doen in het kader van mobiliteit. Gemeente Leusden wil dat leidinggevenden commitment tonen aan beweging en mobiliteit door zelf het ‘goede’ voorbeeld te geven. Een functie-uitwisseling binnen diverse regio’s voor leidinggevenden. Dat is de basis van hun idee. Wat Leusden betreft hebben leidinggevenden namelijk een cruciale rol om mobiliteit te stimuleren bij medewerkers. “Op deze manier wordt er concreet gewerkt aan inzetbaarheid en innovatie en wordt de vitaliteit van de organisatie behouden”, vertelt Anneke van Londen.

Eenduidige presentaties

Na de startbijeenkomst met TNO is de “doetank” (twee P&O adviseurs, TNO adviseur en de projectleider) drie keer bijeen geweest om een projectplan te ontwikkelen. Het projectplan, dat bestaat uit een power-point presentatie inclusief een beschrijving van het project, moet het management van de 9 gemeenten van i-RUN, interne mobiliteit Regionaal Utrechts Netwerk overtuigen van de toegevoegde waarde van het idee. Anneke: “Met de power-point presentatie willen wij eenduidige presentaties houden voor het management van de 9 gemeenten van  i-RUN. Daarnaast moet het projectplan dienen als onderbouwing van de subsidieaanvraag die wij half oktober bij het A+O fonds Gemeenten indienen.”

Klankbordgroep denkt mee

De gemeentesecretaris van de gemeente Leusden is de opdrachtgever voor het project. Daarnaast heeft Leusden een aantal ambassadeurs; een jurylid van jurylid van 3-2-1-Co!, de gemeentesecretaris van Zeist en de beleidsadviseur van Soest aangesloten bij het Programma Slim werken van de VNG. Daarnaast werkt de gemeente Leusden met een klankbordgroep. Deze bestaat uit leidinggevenden en P&O medewerkers uit de regio.

Eind augustus is het projectplan voorgelegd aan de klankbordgroep. De leden van de klankbordgroep zijn leidinggevenden en P&O medewerkers uit de regio. Zij hebben tot eind september de tijd om een reactie te geven. Een van de leden van de klankbordgroep heeft als reactie gegeven dat de power-point presentatie weinig beeldend is en veel tekst omvat. Daarom stelde hij voor om er een tekening van te maken.

321co Leusden

Anneke vertelt: “Op 1 september jl. heb ik met deze tekening als projectleider de P&O-ers van de 9 gemeenten van i-RUN meegenomen over de voortgang van het project. Dit met het idee: bij innovatief idee hoort ook een innovatieve presentatie. Een korte, duidelijke presentatie en zeker iets om enthousiast van te worden! Dat was de feedback welke ik kreeg van mijn collega’s P&O-ers.”

Het vervolg

Maandag 20 oktober aanstaande staat een presentatie gepland met het managementteam van Leusden. “Met deze presentatie willen  wij  commitment van het managementteam voor onze activiteiten, resultaten en budget. Samen met de TNO adviseur bekijken wij nog even of de tekening geschikt is om het gesprek aan te gaan of dat we de power-point presentatie gebruiken. Na de feedback van het managementteam en de klankbordgroep maakt de doetank het projectplan af zodat we deze in kunnen dienen bij het A&O fond”, besluit Anneke van Londen.

Aanbevolen voor u